امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

حاجی ، هیچ وقت تهیدست نمی شود

جمعه 30/9/1386 - 21:36
پسندیدم 0
UserName