امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

یک حج بهتر از آزاد کردن هفتاد برده است

جمعه 30/9/1386 - 21:34
پسندیدم 0
UserName