امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

 امام صادق (ع ) می فرماید :

 

یک نماز واجب بهتر است از بیست بار رفتن به حج ، و یک بار رفتن به حج بهتر است از خانه ای پر از طلا که هر چه در آن است صدقه داده شود

جمعه 30/9/1386 - 21:33
پسندیدم 0
UserName