حضرت پیامبر (ص ) می فرمایند :
توسط : حامد...
 

حضرت پیامبر (ص ) می فرمایند :

 

حج ، جهاد ناتوان است

جمعه 30/9/1386 - 21:33
پسندیدم 0
UserName