از پیامبر اکرم (ص ) سؤال شد که بهترین کارها کدامند، فرمودند :
توسط : حامد...
 

 از پیامبر اکرم (ص ) سؤال شد که بهترین کارها کدامند، فرمودند :

 

ایمان به خدا، جهاد درراه خدا، و حج مقبول

جمعه 30/9/1386 - 21:32
پسندیدم 0
UserName