از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
توسط : حامد...
 

از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :

 

حج مقبول ، جزایی جز بهشت ندارد

جمعه 30/9/1386 - 21:32
پسندیدم 0
UserName