امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

چیزی بهتر از حج نیست مگر نماز

جمعه 30/9/1386 - 21:32
پسندیدم 0
UserName