امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

هیچ کاری بهتر از حج نیست مگر در جهاد و شهادت در راه خدا

جمعه 30/9/1386 - 21:31
پسندیدم 0
UserName