امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

یک حج بهتر از دنیا و هر چه در آن است ، و یک نماز واجب از  هزار حج بهتر است

جمعه 30/9/1386 - 21:31
پسندیدم 0
UserName