از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
توسط : حامد...
 

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :

 

سه گروه نزد خدا می روند : جنگجویان ، حج کنندگان و عمره گزاران

جمعه 30/9/1386 - 21:30
پسندیدم 0
UserName