از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
توسط : حامد...
 

از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :

 

این خانه ستونی از ستونهای اسلام  است ، و هر کس به حج یا عمره برود، خدا ضامن اوست ، اگر بمیرد وارد بهشتش می کند، و اگر به خانواده اش برگردد با اجر و سود برمی گردد

جمعه 30/9/1386 - 21:29
پسندیدم 0
UserName