امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

وقتی که حاجی وارد مکه می شود، خدا دو فرشته را برای او می گمارد تا طواف و نماز و سعی او را حفظ نمایند، و وقتی که در عرفه می ایستد دوش راست او را  می زنند و می گویند : نگران  گذشته نباش ، پس بنگر در آینده چگونه خواهی بود

جمعه 30/9/1386 - 21:28
پسندیدم 0
UserName