یك لبخند
توسط : 206TEKNO2000

زندگی را دور بزن و آن گاه که بر تارک بلند ترین قله ها رسیدی، لبخند خود را نثار تمام سنگریزه هایی کن که پایت را خراشیدند

شب یلداتون خوش

تولدم مبارك

تولدتت مبارك

جمعه 30/9/1386 - 19:30
پسندیدم 0
UserName