معنای خوشبختی
توسط : saber_tayson
   

خوشبختی توپی است که وقتی می رود به دنبالش می دویم و وقتی می ایستد به آن لگد می زنیم

جمعه 30/9/1386 - 19:19
پسندیدم 0
UserName