معنی شکست
توسط : saber_tayson
 

 مردم از ترس شکست می بازند . ناپلئون

 

آنقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را آموختم . ناپلئون

جمعه 30/9/1386 - 19:17
پسندیدم 0
UserName