اخرین لباسمان کفن است
توسط : saber_tayson
 

ولتر : زر اندوزانی كه برای مال دنیا كیسه دوخته اند بدانند كه لباس آخرت جیب ندارد .

جمعه 30/9/1386 - 19:17
پسندیدم 0
UserName