دست
توسط : saber_tayson
 

دست

روزی در یك دهكده كوچك ، معلم مدرسه از دانش موزان سال اول خود خواست تا تصویری از چیزی كه نسبت به آن قدردان هستند ، نقاشی كنند.
او با خود فكر كرد كه این بچه های فقیر حتما تصاویر بوقلمون و میز پر از غذا را نقاشی خواهند كرد.
ولی وقتی داگلاس نقاشی ساده و كودكانه خود را تحویل داد ، معلم شوكه شد .
او تصویر یك دست را كشیده بود ، ولی این دست چه كسی بود ؟
بچه های كلاس هم مانند معلم از این نقاشی مبهم متعجب شده بودند.
یكی از بچه ها گفت : من فكر می كنم این دست خدا است كه به ما غذا می رساند.
یكی دیگر گفت: شاید این دست كشاورزی است كه گندم می كارد و بوقلمونها را پرورش می دهد .
هر كس نظری می داد تا اینكه معلم بالای سر داگلاس رفت و از او پرسید : این دست چه كسی است ، داگلاس ؟
داگلاس در حالیكه خجالت می كشید ، آهسته جواب داد : خانم معلم ، این دست شما است.
و معلم به یاد آورد كه از وقتی داگلاس پدر و مادرش را از دست داده بود ، به بهانه های مختلف پیش او می آمد تا خانم معلم دست نوازشی بر سر او بكشد.

جمعه 30/9/1386 - 19:4
پسندیدم 0
UserName