سیستم AIS چگونه كار میكند ؟
سیستم AIS چگونه كار میكند ؟

این سیستم مشتمل بر یك فرستنده VHF ، دو گیرنده VHF TDMA (Time Division Muktiple Access) ، یك گیرنده VHF DSC ، سیستم های استاندارد ارتباطات مخابرات الكترونیكی دریایی و سنسورهای مربوطه میباشد . موقعیت و اطلاعات زمانی عموماً توسط یك گیرنده سیستم كمك ناوبری ماهواره ای نظیر GPS ( مشتمل بر یك گیرنده GNSSفركانس متوسط جهت دستیابی به موقعیت دقیق در آبهای ساحلی و سرزمینی) به سیستم اعمال میگردد . دیگر اطلاعاتی كه توسط سیستم AIS پخش میگردد ، بصورت الكترونیكی از دیگر تجهیزات موجود در روی كشتی و از طریق سیستمهای ارتباطی استاندارد موجود دریافت میگردد . اطلاعات هدینگ ، مسیر و سرعت نسبت به كف عموماً در تمام كشتیهای مجهز به سیستم AIS وجود دارد . اطلاعات دیگری نظیرزوایای رول ، پیچ و هیل ، سرعت چرخش ، مقصد و ETA نیز باید به سیستم تغذیه گردد .

فرستنده صوتی AIS صرف نظر از اینكه كشتی در آبهای ساحلی ، سرزمینی و یا آبهای آزاد باشد بصورت داخلی و بطور مداوم كار میكند . فرستنده ها از مدولاسیون 9.6 kb GMSK FM روی كانالهای 25 و یا 5/12 كیلو هرتز استفاده میكنند . هرچند تنها یك كانال رادیو برای این منظور مورد نیاز میباشد ولی هر ایستگاه روی دو كانال رادیویی اقدام به ارسال و دریافت مینماید و این امر بمنظور جلوگیری از مشكلات ناشی از تداخل و همچنین جهت امكان پذیر شدن انتقال بین كانالها جهت جلوگیری از ازدست دادن ارتباط با دیگر كشتیها میباشد .

برد این سیستم مشابه دیگر تجهیزات كه در باند فركانسی VHF كار میكنند میباشد و ذاتاً بستگی به ارتفاع آنتن دارد . با توجه به آنچه ذكر گردید انتظار میرود برد این دستگاه بین 20 الی 30 مایل باشد كه با بهره گیری از ایستگاههای تكرار كننده میتوان این برد را افزایش داد .

سیستم شناسائی اتوماتیك
یكی از مواردی كه در آئین نامه سولاس بمنظور ایمنی جان انسان در دریا ، ایمنی ناوبری و حفظ محیط زیست دریایی بر آن تاكید گردیده است ، تجهیز شناورهای دریایی به سیستم شناسائی اتوماتیك یا AIS میباشد . وظیفه اصلی این سیستم تبادل اطلاعات میان یگانهای شناور با یكدیگر و با ساحل میباشد . از مزایای نصب این سیستم میتوان موارد زیر را برشمرد :

- سهولت بیشتر در شناسائی یگانها

- سهولت در رهگیری شناورهای سطحی

- مبادله اطلاعات ضروری میان كشتیها بدون دخالت انسان و بصورت خودكار

- كاهش ترافیك بر روی مدارهای VHF

- افزایش اطلاعات فرمانده و افسران نگهبان پل فرماندهی از وضعیت پیرامونی خود

دستگاه AIS نصب شده بر كشتی قادر است اطلاعات تعیین شده را بصورت دائمی به سایر شناورها و ایستگاههای كنترل ترافیك ساحلی (VTS) ارسال نموده و همچنین اطلاعات ارسالی از سایر شناورها را دریافت نماید . اطلاعات دریافتی میتوانند بر روی صفحه نمایشگر كامپیوترهای شخصی ، Laptop ها ، صفحه نمایشگر سیستمهای ECDIS( نمایشگر نقشه و داده های الكترونیكی) و یا رادار نمایش داده شوند . بر اساس قوانین سولاس كلیه كشتیهای مسافربری ، نفت كشها و سایر كشتیها میبایست قبل از تاریخ 1 جولای 2007 به این سیستم مجهز گردند . بر اساس همین قوانین كلیه شناورهای تردد كننده در آبهای داخلی نیز میبایست تا قبل از 1 جولای 2008 به سیستم AIS مجهز شوند .

اطلاعاتی كه توسط این سیستم ارسال میگردد به سه دسته تقسیم میشوند :

الف – اطلاعات ثابت : این اطلاعات پس از نصب دستگاه در آن ثبت شده و تنها در صورت ایجاد تغییرات در ساختار كشتی و یا نحوه ثبت آن در IMO میبایست اصلاح گردد . این اطلاعات عبارتند از :

كد MMIS

نام و Call Sign

شماره IMO

طول و عرض شناور

محل نصب آنتن GPS بر روی كشتی

ب- اطلاعات متغییر و یا دینامیك .این اطلاعات بطور مدام و در خلال روشن بودن دستگاه تصحیح گردیده و شامل موارد زیر میباشد :

موقعیت یگان

زمان جهانی UTC

مسیر حركت نسبت به كف دریا (COG)

سرعت حركت نسبت به كف دریا (SOG)

هدینگ(راه جایرو)

وضعیت كشتی از نظر قوانین راه (در حال حركت ، در لنگر، خارج از كنترل ، محدودیت در مانور ، متصل به بویه ، محدودیت بدلیل آبخور، در حال ماهیگیری و ....)

سرعت و یا نواخت گردش شناور(ROT)

ج- اطلاعات مرتبط با برنامه حركت كشتی . این اطلاعات عبارتند از :

آبخور كشتی

كالا و مواد خطرناك در كشتی (كالای خطرناك DG ، كالای زیان رسان HG ، كالای مضر برای محیط دریاهاMP)

مقصد شناور و زمان رسیدن به آن

مسیرهای حركت و نقاط چرخش

علاوه بر اطلاعات ذكر شده در فوق ، در صورت مشاهده موارد مرتبط با ایمنی در دریا میتوان یك پیام كوتاه ( حداكثر 158 كاراكتر) به یگان مشخص و یا كلیه یگانها ارسال نمود .

 
جمعه 30/9/1386 - 18:40
پسندیدم 1
UserName