به هر کجا که تو هستی خدا به پشت وپناهت
توسط : بر ز خ

سلام

اللهم عجل لولیک الفرج

کدام گوشه ی دنیا نهفته روی چو ماهت

اله من ز که پرسم نشان یوسف چاهت

  چقدر ناز غزل را کشیده ام که سراید

تمام سوز دلم را ز دوردست نگاهت

  به کوچه های عبورت چقدر اب بپاشیم

یواشکی من و این چشم های مانده به راهت

  هنوز می رسد از لا به لای این همه تقویم

صدای ندبه و زاری ز جمعه های پگاهت

  چه قصه ها که شنیدم ز کودکی ز ظهورت

نیامدی و شدم خود چه قصه گوی پر آهت

  چقدر هلهله دارد طنین سبز طلوعت

چقدر همهمه دارد گدای این همه جاهت

  چگونه جان بسپارم به پای سرخ ظهورت

به وقت گفتن این شعر و یا رکاب سپاهت

  شکسته بال عروجم ز تیرهای معاصی

خدا کند که نیفتم ز دیدگان سیاهت

  تمام شهر و محل را سپرده ام که بگویند

به هر کجا که تو هستی خدا به پشت و پناهت

 

جمعه 30/9/1386 - 18:35
پسندیدم 0
UserName