راز بزرگ
توسط : 09133692370

  دوستی حقیقی تنها در گرو این راز بزرگ است. ایثار بی دریغ باید كرد تا خود رابیابی.غنی تر ژرفتر ونیكو تر .                          

جمعه 30/9/1386 - 18:35
پسندیدم 0
UserName