عیدتان مبارک
توسط : poursorkh

شیعیان : اسعدالله ایامکم

مسلیمن ، سپید جامه بر تن کنید که عید اضحی آمد

موسم گلفشانی نسیم بهار ، بارش رحمت رحمانی ، ریزش آیه های سبحانی ، یک جهان جلوه تماشایی

آری ، عید جانان ، عید سعید قربان فرا رسید

عاشقان عیدتان مبارک

جمعه 30/9/1386 - 14:55
پسندیدم 0
UserName