عشق واقعی
توسط : vahidz9

 روزی شخصی در حال نماز خواندن در راهی بود و مجنون بدون این که متوجه شود از بین او و مهرش عبور کرد. مرد نمازش را قطع کرد و داد زد هی چرا بین من و خدایم فاصله انداختی؟ مجنون به خود آمد و گفت من که عاشق لیلی هستم تورا ندیدم! تو که عاشق خدای لیلی هستی چگونه مرا دیدی؟
shzboy
جمعه 30/9/1386 - 14:52
پسندیدم 0
UserName