همیشه
توسط : گردباد

همیشه غمگین ترین و رنج اور ترین لحظات زندگیم

توسط همون کسی ساخته می شه ،

که شیرین ترین و به یاد موندنی ترین لحظات رو برایم ساخته ....

*********************************************

جمعه 30/9/1386 - 14:38
پسندیدم 0
UserName