به قول شكسپیر :
توسط : گردباد

 اگر كسی را دوست داری رهایش كن

 سوی تو برگشت از آن توست

 و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده

پس منم رهایش میکنم تا  خودم رو تو این دنیا پیدا کنم

جمعه 30/9/1386 - 14:32
پسندیدم 0
UserName