...
توسط : poursorkh

دركم این بود همه عمر كه تركم نكنی ...
شاد از شادی یكدیگر و زار از غم هم
...
ناگهان .. صبح یك روز زمستانی سرد
...
ترك من كردی و گفتی كه تو دركم نكنی
...
آخرین حرف من این بود به هنگام وداع
...
می روی گرچه به یك باره ولی
...
... سایه مرحمت از عاشق خود كم نكنی
. . .
سالها همدم هم ....

 

جمعه 30/9/1386 - 14:30
پسندیدم 0
UserName