خداحافظ...
توسط : poursorkh
  ای آفتاب به شب مبتلا خداحافظ

غریب واره دیر آشنا خداحافظ


به قله ات نرسانید بخت کوتاهم


بلند پایه بالا بلا خداحافظ


تو ابتدای خوش ماجرای من بودی

ای انتهای بد ماجرا خداحافظ

به بسترت نرسیدند کوزه های عطش


سراب تفته چشمه نما خداحافظ


میان ماندن و رفتن درنگ می کشدم


بگو سلام بگویم و یا خداحافظ


قبول می کنم از چشمهای معصومت


که بی گناه ترینی ولی خداحافظ


اگر چه با تو سرشتند سرنوشت مرا


ولی برای همیشه تو را خداحافظ
جمعه 30/9/1386 - 14:16
پسندیدم 0
UserName