ردپای عشق (انتظار)
توسط : selseleh

بخشی از دست نوشته های شهید هراتی قبل از عملیات والفجر 8

... وقتی آدم منتظر آمدن کسی است اینطور احساس می کند که زمین و زمان و هر چه در این مکانها نهفته است ، از مکان ملاقات گرفته تا راههای دور و درازی که شخص از آن راهها عبور خواهد  کرد ، همه در انتظارند و منتظر. 
براستی این صبر و تحمل و انتظار نتیجه خواهد داد؟ آیا این آرزوها برآورده خواهند شد ...
آیا آن زمان فرا خواهد رسید که این عارفان محو در جمال او به دیدارش بشتابند و به لقایش نائل آیند.
 

 

برقامت بی سر شهیدان صلوات

جمعه 30/9/1386 - 14:7
پسندیدم 0
UserName