ردپای عشق
توسط : selseleh

 حاج همت

زمان بازرگان به من برچسب چریک فدایی زدند
زمان بنی صدر هم برچسب منافق
هر قدمی که در راه خدا و بندگان مستضعف او برداشتیم برچسب بارانمان کردند.
حالا روزی ده برچسب دشت می کنیم
اما عزیزان من! دلسرد نباشید
 
حاشا که بچه بسیجی میدان را خالی کند
 

برقامت بی سر شهیدان صلوات

جمعه 30/9/1386 - 13:58
پسندیدم 0
UserName