ای...
توسط : poursorkh
در فراسوی زمان خیمه شب بازی دهر با همه تلخی و شیرینی خود

می گذرد،عشق ها می میرند، رنگ ها رنگ دگر می گیرند .

بهاران ز پس هم سپری می گردند و فقط خاطره هاست که چه شیرین

و چه تلخ دست ناخورده به جای می ماند.

پس تو ای عزیزتر از جان

چنان زندگی کن که لایق توست تا در آینده افسوس عذاب آور وجدان

را حس نکنی
جمعه 30/9/1386 - 13:52
پسندیدم 0
UserName