عید قربان
توسط : wwwatiw

عید قربان روزی است که ابراهیم اسماعیل رابه دستور خداوند ذبح نمود وبه دستور خدادست از ذبح آن دست برداشت مانیز مانند او باشیم

عید قربان مبارک

جمعه 30/9/1386 - 11:31
پسندیدم 0
UserName