ومن تورا به كسی هدیه می دهم ، كه از من عاشق تر باشد و از من
توسط : مری عشقی
 

ومن تورا به كسی هدیه می دهم ، كه از من عاشق تر باشد و از من
برای تو مهربان تر
من تورا به كسی هدیه می دهم كه صدای تو را از هزار فرسنگ
راه دور ، در خشم ، در مهربانی در دلتنگی در هزار همهمه

 دنیا یكه و تنها بشناسد
من تو را سخاوتمندانه به كسی هدیه می دهم ، كه راز آفتاب گردان
و تمام سخاوتهای عاشقانة این گل معصوم را
بداند ، و ترنم دلپذیر هر آهنگ
هر نجوای كوچك ، برایش یك خاطره مشترك باشد
او باید از رنگین كمان چشمان تو ، تشخیص بدهد كه امروز هوای
دلت آفتابی است ، یا آن دلی كه من
برایش می میرم ، سرد و بارانی است
ای بهانة زنده بودنم ، تورا سخاوتمندانه به كسی هدیه می دهم ، كه
قلبش بعد از دو بار دیدن تو ، باز هم به دیوانگی
و بی پروائی اولین نگاه من بتپد
همانطور عاشق
همانطور مبهوت وقار وجمال بی مثالت
آیا كسی پیدا خواهد شد ؟ از من عاشق تر و از من مهربانتر
برای تو
تورا سخاوتمندانه ، با خود خواهم بخشید
تو را فقط و فقط به خدا میسپارم
تو را فقط به قلب عاشقم هدیه خواهم داد....

جمعه 30/9/1386 - 11:17
پسندیدم 0
UserName