عبور باید كرد
توسط : matinmehr

عبور باید كرد

هم نورد افق های دور باید شد

و كاه در رك یك حرف خیمه باید زد

عبور باید كرد

و كاه از سر یك شاخه توت باید خورد

سهراب

جمعه 30/9/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName