فرازی بر نهج البلاغه
توسط : matinmehr

پروردگار ما خداست!

پس در عمل به دستورات كتاب خدا و در ادامه ای راهی كه فرمان داد استقامت داشته باشید و پایدار بمانید زیرا كه خارج شوندكان از دستورات خدا در روز قیامت از رحمت او دورند.

جمعه 30/9/1386 - 10:54
پسندیدم 0
UserName