با حافظ
توسط : matinmehr

به وقت كل شدم از توبه شراب خجل 

كه كـس مبـاد ز كـردار نا صـواب خجل

 

صلاح ما همه دام هست و من زین بحث 

نیــم زشــاهدو ساقی به هیج باب خجل

بـود كـه یـار نـرنـجــد ز ما به خلـق كریم 

 ازســوال مـلــولیــم و از خــواب خــجـل

جمعه 30/9/1386 - 10:50
پسندیدم 0
UserName