حضور خدا
توسط : mehdi111

سپاسگزاری یکی از شیوه های  شناخت حضور خدا در همه چیز است.

"وین دایر"

جمعه 30/9/1386 - 10:47
پسندیدم 0
UserName