پیدا و پنهان
توسط : matinmehr

چند نهان شوی و چند پیدا ؟ دلم حیران كشت و جان شیدا !

تا كی این استتار و تجلی ؟ اخر كی بود تجلی جاودانی ؟

جمعه 30/9/1386 - 10:42
پسندیدم 0
UserName