قطعه ی گمشده
توسط : hosein9831

قطعه ی گمشده ای از پر پرواز کم است

یازده بار شمردیم و یکی باز کم است

این همه آب که جاریست نه اقیانوس است

عرق شرم زمین است که سرباز کم است

 یا اباصالح المهدی ادرکنی (عج)

جمعه 30/9/1386 - 9:2
پسندیدم 0
UserName