عید قربان
توسط : maceha

عید قربان

عید قربان

عید قربان گرچه آیین خلیل آزر است                                                            ملت اسلام را امروز زیب و زیور است

حبّذا عیدى كه سرخ از خون قربانى او                                                         گونه اسلام و روى ملت پیغمبر است

حبّذا روزى كه ابراهیم را در كوى دوست                                                      ذبح اسماعیل از یك گوسفند آسان‎تر است

حاجیان از جان چنان بوسند آن سنگ سیاه                                                   خانه حق را كه گویى خال روى دلبر است

سالى ار یك حج بود مر حاجیان را در حجاز                                                    در خراسان خلق را هر روزه حجّ اكبر است

خانه حق را اگر خواهى بپو راه حجاز                                                            ور بخواهى صاحب آن خانه در این كشور است

اندرین عیدى كه ملت را همه فرّ و بها                                                         از نو آیین سنّت پاك خلیل آزر است

سعى تو مشكور باد و حجّ تو مبرور باد                                                        در حریمى كز شرافت كعبه را تاج سر است

 

                                                                                                                                                       "صبوری"           مهدی از خرم آباد

جمعه 30/9/1386 - 8:54
پسندیدم 0
UserName