مسیحیان ایرلند شمالی از وجود اناجیل چهارگانه مطلع نیستند
به رغم تصور عمومی سطح دانش دینی در ایرلند شمالی در مقایسه با سایر نقاط جزیره به نحو چشمگیری کمتر است، به طوری که مسیحیان ایرلند شمالی از وجود اناجیل چهارگانه اطلاع ندارند.
به نقل از زنیت، نظرسنجی ای که از سوی سازمان تحقیقاتی میلوارد براون اولستر ازسوی موسسه آیونا و ائتلاف انجیلی های ایرلند شمالی انجام شده نشان می دهد که میزان دانش دینی در ایرلند شمالی از سایر نقاط جزیره ایرلند کمتر است.
این تحقیقات در ادامه نظرسنجی دانش دینی صورت گرفته که برای نخستین بار توسط جمهوری ایرلند در طول ماه آوریل انجام شد و به این نتیجه رسید که میزان اندک دانش ابتدایی در میان عموم مردم به ویژه میان جوانان چشمگیرتر است.
این تحقیقات همچنین درباره میزان دانش دینی در ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند و همچنین میان کاتولیکها شمالی و پروتستانهای شمالی که مدتهای مدیدی است با یکدیگر اختلاف دارند نتایجی را به دست آورده است.
سازمان تحقیقاتی میلوارد براون اولستر گزارش کرده است که سطح دانش دینی میان کاتولیک شمالی و جنوبی نسبتاً در یک میزان قرار دارد،اگر چه به طور کلی سطح دانش دینی میان پروتستانهای شمالی کمتر از کاتولیکهای شمالی است از این رو ایرلند شمالی دارای سطح کمتری از دانش دینی است.
دیوید کویین از موسسه آیونا در باره این تحیقات گفت : با احتساب نظرسنجی که پیشتر در جمهوری ایرلند (ایرلند جنوبی) انجام شده به این نتیجه رسیده ایم که میزان دانش دینی در ایرلند شمالی بسیار اندک است و دانش مسیحیت در هر دو منطقه از دانش عمومی ناپدید می شود.
نکته جالب این جاست که تنها ۴۲ درصد از شرکت کنندگان از وجود اناجیل چهارگانه اطلاع داشتند. ۶۵ درصد کاتولیکها می توانند به سه گانه مقدس اشاره کنند درحالی که این امر میان پروتستانها ۴۵ درصد بود.
منبع: خبر گزاری مهر
جمعه 30/9/1386 - 7:30
پسندیدم 0
UserName