باران
توسط : گردباد

 

باران دیر آمدی

چقدر هم دیر

بهانه نوشتن من!

چشمانم مات ابرها بود

تو هم دیر آمدی...

جمعه 30/9/1386 - 1:11
پسندیدم 0
UserName