اشعار اجنه
توسط : ebrahimi1

پس از شهادت امام حسین علیه السلام بر اثر جو خفقان شدید حاكم بر جامعه كسى جرئت نمى كرد نامى از امام و اهل بیت به میان آورد. زائرین قبر مطهرش ، دست و پایشان قطع مى شد. حتى شعرا جرئت نداشتند در مصیبت اهل بیت بویژه امام حسین مرثیه بسرایند.
از این رو گاهى شاعرى در این باره شعر و مرثیه اى مى سرود، و آن را به جن نسبت مى داد و در میان مردم شایع و رایج مى ساخت .
از جمله اشعار دعبل خزاعى است كه گویند ابیات آخر را اجنه سروده اند.
زر خیر قبرٍ فى العراق یزار 
و اعص الحمار فمن نهاك حمار 
لم لا ازورك یا حسین لك الفداء

قومى و من عطفت علیه نزاز 

و لك المودة فى قلوب ذوى النهى 
و على عدوك مقته و دَمار 

یابن الشهید و یا شهیدا عمُّه 
خیر العمومة جعفر الطیار

پنج شنبه 29/9/1386 - 23:54
پسندیدم 0
UserName