دو انحراف بزرگ
توسط : ebrahimi1

رسول خدا فرمود: بیشتر مردم به خاطر دو چیز داخل دوزخ مى شوند: یكى انحراف زبان ، و دیگرى انحراف جنسى

پنج شنبه 29/9/1386 - 23:45
پسندیدم 0
UserName