چهار حاكم در جهان
توسط : hosein9831

چهار نفر در طول تاریخ بشر بر سراسر جهان حكومت یافته اند. دو نفر از آنان مسلمان بوده اند: سلیمان و ذوالقرنین ، و دو نفر كافر: نمرود و شداد.

پنج شنبه 29/9/1386 - 23:37
پسندیدم 0
UserName