پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شمار:
توسط : hosein9831

1 - جوانى را قبل از پیرى .
2 - سلامتى را پیش از مریضى .
3 - بى نیازى را قبل از نیازمندى .
4 - راحتى را پیش از گرفتارى .
5 - زندگانى را قبل از مرگ .

پنج شنبه 29/9/1386 - 23:29
پسندیدم 0
UserName