غنچه‏ها را دیگر، چشمه‏هاى خون نخوانید.
توسط : حامد...
 

غنچه‏ها را دیگر، چشمه‏هاى خون نخوانید. ابرها، پیغام طراوت مى‏گزارند، گریه آسمان نیستند. من در راهم. اندك آب خود را به خاك راه آلوده نكنید. من با خود یك اقیانوس ابر آورده‏ام؛ همه از بهر شماست.

پنج شنبه 29/9/1386 - 21:30
پسندیدم 0
UserName