ا ز رسول اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :ا
توسط : حامد...
 

 

ا ز رسول اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :ا

 

خدا حاجی را می آمرزد، و همچنین هر کسی را که حاجی برای او طلب آمرزش کند

پنج شنبه 29/9/1386 - 21:29
پسندیدم 0
UserName