حضرت صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

حضرت صادق (ع ) می فرماید :

 

داخل شدن در کعبه وارد شدن به رحمت خداست

پنج شنبه 29/9/1386 - 21:28
پسندیدم 0
UserName