فانوس‏ها را یك ‏یك به كوچه آورید؛
توسط : حامد...
 

فانوس‏ها را یك ‏یك به كوچه آورید؛ درآبگینه‏هایشان آتش بریزید، تا در صبح استقبال، كسى ‏دلمرده نباشد.

پنج شنبه 29/9/1386 - 21:28
پسندیدم 0
UserName