مهدی جان ، تومی آیی
توسط : حامد...
 

مهدی جان ، تومی آیی و صندوقچه موسی را برایمان می گشایی و آنگاه در كنار كعبه عشاق سر بر آستان بندگی خدایی می سایی كه آمدنت را به منتظران و مستضعفان جهان وعده داده بود

پنج شنبه 29/9/1386 - 21:27
پسندیدم 0
UserName