از حضرت پیامبر (ص ) روایت شده است که فرمودند :
توسط : حامد...
 

از حضرت پیامبر (ص ) روایت شده است که فرمودند :

 

انفاق نمودن مال برای سفر حج مانند انفاق  در راه خداست که خداوند صد برابر آن را پاداش می دهد

پنج شنبه 29/9/1386 - 21:26
پسندیدم 0
UserName